Bir listenin kırk bir yıl hatırı var... listelerim.com (beta)


Edebiyatımızdaki İlkler - 2


1
İlk Edebiyat Tarihçimiz
Abdulhalim Memduh Efendi
2
Batı Anlayışındaki İlk Edebiyat Tarihçimiz
Fuat Köprülü
3
Sahnelenen İlk Tiyatro
Namık Kemal / Vatan Yahut Silistre
4
Kafiyeyi Şiire Serperek Klasik Nazım Şekillerinden Farklı İlk Örnekleri Veren
TEVFİK FİKRET
5
Türkçenin İlk Dil Bilgisi Kitabı
Süleyman Paşa / SARF-I TÜRKİ
6
İlk Naturalist Eserimizin Yazarı
Nabızade Nazım / Zehra
7
İlk Tarih ve Coğrafya Ansiklopedisi
Kamus'ul Alam
8
İlk Sözlüğümüz
Divan-ı Lügat-it Türk
9
İlk Türkçe Sözlük
Şemsettin Sami / Kamus-ı Türki
10
İlk Özdeyiş Örneklerini Veren
Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
11
İlk Didaktik Şiir Örneğimiz ve Aruzla Yazılan İlk Eserimiz
Kutadgu Bilig
12
Türk Adının Geçtiği İlk Türkçe Metin
Orhun Abideleri
13
Edebiyatımızda Objektif Eleştirinin Nasıl Olacağını İlk Açıklayan
R.Mahmut Ekrem
14
Edebiyatımızdaki Milli Dönemin Açılmasına Öncülük Eden
Mehmet Emin Yurdakul
15
Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiirini Yazan
A. Hamit / Validem
16
İlk Köy Şiiri
Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
17
İlk Alfabemiz
Göktürk Alfabesi
18
İlk Türk Destanı
Alp Er Tunga Destanı
19
Bizde Batılı Anlamda İlk Eleştiriyi Yazan
Namık Kemal
20
Bizde Epik Tiyatro Türünün Kurucusu
Haldun Taner
21
İlk Kadın Romancımız
Fatma Aliye Hanım
22
Süslü Nesrin İlk Temsilcisi
Sinan Paşa
23
Edebiyat Kelimesini Bizde İlk Kullanan
Şinasi
24
Kurtuluş Savaşımızı Doğrudan İşleyen Roman
Ateşten Gömlek
25
İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı
A.Vefik paşa
26
İlk Divan Şairi
Hoca Dehhani
27
Hikayede Gerçek Anlamda İlk Kez Anadolu'yu İşleyen
Refik Halit Karay
28
En Başarılı Psikolojik Roman Yazarımız
P.Safa / 9.Hariciye koğuşu
29
İlk Çocuk Şiirlerini Yazan
Tevfik Fikret / Şermin
30
Dilde Sadeleşmeyi Savunan İlk Yayın Organı
Genç Kalemler


Yorumlar


xemir 9 sene önce yaptı
, , , , olarak etiketledi