Bir listenin kırk bir yıl hatırı var... listelerim.com (beta)


EDEBİYATIMIZDAKİ İLKLER - 1


edebiyattaki ilkler.
belki bir gün lazım olur :))
1
İlk yerli tiyatro eseri
Şinasi / Şair Evlenmesi /1859
2
İlk yerli roman
Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat
3
Batılı tekniği uygun ilk roman
Halit Ziya Uşaklıgil/Aşk-ı memnu
4
İlk çeviri roman
Yusuf Kamil Paşa/ Fenelon’dan Telemak /1859
5
İlk köy romanı
Nabizade Nazım / Karabibik
6
İlk psikolojik roman
Mehmet Rauf / Eylül
7
İlk realist roman
Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
8
İlk resmi Türkçe gazete
Takvim –i Vakayi
9
İlk tarihi roman
Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
10
İlk özel gazete
Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi
11
İlk pastoral şir
A.Hamit Tarhan /Sahra
12
ilk ilk ilk
İlk şiir çevirisini yapan ,ilk makaleyi yazan ve noktalama işaretlerine ilk kez kullanan ilk Türk gazeteci / Şinasi
13
Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan
A.Hamit /Eşber veya Sardanapal
14
Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri
A.Hamit / Nesteren
15
İlk bibliyografya
Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
16
İlk hatıra kitabı
Babürşah /Babürname
17
İlk tezkire
Ali Şir Nevai /Mecalisün Nefais
18
İlk antolojisi
Ziya paşa /Harabat
19
İlk atasözleri kitabı
Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
20
İlk mizah dergisi
Diyojen /Teodor Kasap
21
İlk hikaye kitabı
A:Mithat / Letaif-i Rivayet
22
İlk Türkçe yazılan ilk kitap
Kutadgu Bilig
23
İlk yarı gazete
Ceride-i Havadis
24
İlk makale
Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi
25
İlk seyahatname
MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS


Yorumlar


xemir en son 9 sene önce güncelledi
, , , , olarak etiketledi